EXTERNAL PUBLICATION

A draft map of the human proteome

Min-Sik Kim, Sneha M. Pinto, Derese Getnet, Raja Sekhar Nirujogi, Srikanth S. Manda, Raghothama Chaerkady, Anil K. Madugundu, Dhanashree S. Kelkar, Ruth Isserlin, Shobhit Jain, Joji K. Thomas, Babylakshmi Muthusamy, Pamela Leal-Rojas, Praveen Kumar, Nandini A. Sahasrabuddhe, Lavanya Balakrishnan, Jayshree Advani, Bijesh George, Santosh Renuse, Lakshmi Dhevi N. Selvan, Arun H. Patil, Vishalakshi Nanjappa, Aneesha Radhakrishnan, Samarjeet Prasad, Tejaswini Subbannayya, Rajesh Raju, Manish Kumar, Sreelakshmi K. Sreenivasamurthy, Arivusudar Marimuthu, Gajanan J. Sathe, Sandip Chavan, Keshava K. Datta, Yashwanth Subbannayya, Apeksha Sahu, Soujanya D. Yelamanchi, Savita Jayaram, Pavithra Rajagopalan, Jyoti Sharma, Krishna R. Murthy, Nazia Syed, Renu Goel, Aafaque A. Khan, Sartaj Ahmad, Gourav Dey, Keshav Mudgal, Aditi Chatterjee, Tai-Chung Huang, Jun Zhong, Xinyan Wu, Patrick G. Shaw, Donald Freed, Muhammad S. Zahari, Kanchan K. Mukherjee, Subramanian Shankar, Anita Mahadevan, Henry Lam, Christopher J. Mitchell, Susarla Krishna Shankar, Parthasarathy Satishchandra, John T. Schroeder, Ravi Sirdeshmukh, Anirban Maitra, Steven D. Leach, Charles G. Drake, Marc K. Halushka, T. S. Keshava Prasad, Ralph H. Hruban, Candace L. Kerr, Gary D. Bader, Christine A. Iacobuzio-Donahue, Harsha Gowda, Akhilesh Pandey
May 28, 2014   Nature

No discussion yet

Cited by

Project Subject Last comment Time
11
rephetio Tissue-specific gene expression resources Daniel Himmelstein Nov. 4, 2015